Loading...
Skip to Content

Duvar Yalıtımı ve Isı İzolasyonu Geliştirme Projesi

Proje Detayları


Tarih:
07.05.2024

Firma:
Köster

Hizmet:
Köster

Açıklama:

Bu proje, yapıların duvar sistemlerinde kullanılan yalıtım malzemelerinin verimliliğini artırmayı ve enerji tasarrufu sağlayarak iç mekan konforunu iyileştirmeyi hedefler.


Image Description

Amaç: Bu proje, yapıların duvar sistemlerinde kullanılan yalıtım malzemelerinin verimliliğini artırmayı ve enerji tasarrufu sağlayarak iç mekan konforunu iyileştirmeyi hedefler. Aynı zamanda, çevresel etkilerin azaltılmasına katkıda bulunarak sürdürülebilirlik ilkesini destekler.

Proje Kapsamı:

  1. Malzeme Araştırması ve Geliştirme: Projede kullanılacak yalıtım malzemelerinin kapsamlı bir araştırılması yapılacak ve mevcut malzemelerin iyileştirilmesi veya yeni malzemelerin geliştirilmesi için Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilecektir.

  2. Uygulama Tekniklerinin İyileştirilmesi: Mevcut duvar yalıtımı uygulama yöntemleri ve teknikleri incelenecek ve daha etkili, verimli ve dayanıklı uygulama teknikleri geliştirilerek saha testlerine tabi tutulacaktır.

  3. Isı İzolasyon Performans Testleri: Geliştirilen veya iyileştirilen yalıtım malzemeleri ve uygulama teknikleri üzerinde laboratuvar ve saha testleri yapılacak ve malzemelerin ısı iletkenliği, su geçirgenliği ve dayanıklılığı gibi performans özellikleri belirlenecektir.

  4. Maliyet ve Verimlilik Analizi: Projede kullanılacak malzemelerin maliyet-etkinliği ve enerji tasarrufu potansiyeli değerlendirilecek ve farklı senaryolar üzerinde ekonomik analizler yapılacaktır.

  5. Eğitim ve Bilgilendirme: Proje kapsamında, müteahhitler, inşaat firmaları ve yapı sahipleri için duvar yalıtımı ve ısı izolasyonu konusunda eğitim seminerleri düzenlenecek ve bilgilendirme materyalleri hazırlanacaktır.

Sonuçlar ve Katma Değerler: Bu proje sonucunda, daha etkili ve verimli duvar yalıtımı ve ısı izolasyonu çözümleri geliştirilerek yapıların enerji performansı artırılacak, iç mekan konforu iyileştirilecek ve çevresel etkiler azaltılacaktır. Aynı zamanda, sektördeki yenilikçi yaklaşımı ve teknik bilgi birikimini artırarak şirketin rekabet gücü ve itibarı artırılacaktır.