Loading...
Skip to Content

Perde Su Yalıtımı

​Ayrık nizam yapılarda veya temel perde duvarları dışında insan çalışmasına yeterli şev açıklığının bulunması halinde tercih edilir.

Perde yalıtımlarında sürme esaslı malzemeler eksiz ve beton ile arasında boşluk bırakmadığından daha çok tercih edilmelidir.Sürme esaslı malzemelerin toprak içindeki alkalilere dayanımlı olması gerekmektedir.

Su yalıtımı bittikten sonra, hafriyatın zedelemesinden korumak için koruyucu katman olarak ısı yalıtımı(XPS) ve drenaj levhası kullanmak gerekmektedir.

Bodrum kat perdeleri proje tüm detayları, yeraltı-zemin raporları değerlendirildikten sonra analize göre;

  • Bitüm – Membran Kaplama​

  • Bitüm + Toz (Çift Kompenantlı) Sürme Yalıtımı​

  • Çimento Esaslı Sürme Su Yalıtımı  ​

  • Kristalize Beton Katkıları​

  • Pvc Membran Kaplama

Yukarıda yazılı sistemlerden birisi tercih edilir. Her sistemin kendine ayrı uygulama yöntemi, sarfiyatı ve koruma yöntemi vardır.


Çalıştığımız Markalar
4 6 3 1 2 5