Loading...
Skip to Content

Temel Su Yalıtımı

Yapıların temelleri, üstündeki binayı ömrü boyunca taşıyacak sağlamlıkta olması gereklidir. Ancak, sadece temelin yeterli sağlamlıkta yapılmış olması tek başına uzun ömür için yeterli değildir. Yapılan temellerin mutlaka suya ve suyun korozif etkilerine karşı yalıtılmış olması da gereklidir. Temellerde su yalıtımı zemin rutubetine karşı (TS 3128 Binalarda Zemin Rutubetine Karşı Yapılacak Yalıtım için Yapım Kuralları Standardı), basınçsız suya karşı ve basınçlı suya karşı su yalıtımı (TS 3647 Binalarda Yer Altı Suyuna Karşı Yapılacak Su Yalıtımı Tasarım ve Yapım Kuralları) olarak üçe ayrılmaktadır.

Mimari projenin tasarımı esnasında, zemin etütleri yapılırken, zemin suyunun tetkikinin de yapılması, gerek proje müellifine gerekse yalıtımcıya yön verecektir. Temel derinliği için de zemin türü, yeraltı su seviyesi, donma derinliği, gibi faktörlere de bakılır. Bu nedenle zemin su durumu belirlendiğinde, temel sisteminin statik gereklilik dışında bu suya karşı alınacak önlemler doğrultusunda yeniden seçilmesi gerekebilir.

BOHÇALAMA (KAPLAMA TİPİ) SU YALITIMI

Temel su yalıtımı için en geleneksel yöntem bitüm membran tipi malzemelerdir.

Bitüm membran ile bohçalama sistemi, uygulanan yapının bir poşet içerisine koyulması, poşetle kaplanması şeklinde düşünülebilir. Bitüm membran kullanılacak ise çift kat yapılması ve malzemenin uygulama hava şartlarına göre dayanıklı ürün seçilmesi gerekmektedir. Bütüm membranlar malzeme kalitesini kalınlıklarıyla beraber soğuk hava dayanım derecesine göre alırlar. Yani 0° -5° -10° -20° dayanıklı membranlar üretilmektedir. Bina yapılacak olan bölgedeki hava şartlarına göre uygun kalınlıkta da uygun sıcaklık değerine uygun bütüm membranlar seçilmesi gerekmektedir ve kesinlikle membranlar çift kat yapılmalıdır. Membran uygulama sonrasında geotekstil keçe serilecek koruma betonu yapılması gerekmektedir. Koruma betonu uygulaması sonrasında yapı temel imalatı yapılması gerekmektedir. Bütüm membran haricinde sentetik örtü grubunda ürünler ile de çok sağlıklı ve güzel temel su yalıtım çözümleri üretilmektedir ama mutlaka sentetik örtü sonrasında da koruma betonu yapılarak temel imalatına yapılması gerekmektedir. Son zamanlarda temel betonlarına yapışan sistemler de sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Bu malzemeler, aynı bütüm membranlar gibi ama üzerinde bulunan özel kumlar sayesinde temel betonun da negatif yönde yapışan su yalıtım malzemelerdir. Bu malzemelere proof sistemler denilmektedir. Bu tarz bir su yalıtım uygulaması yapıldığı nda kesinlikle koruma beton atılmadan hemen demir donatılar bağlanarak temel betonu dökülmesi gerekmektedir


Çalıştığımız Markalar
4 6 3 1 2 5