Tanım:

Concentrate; Portland çimentosu, çok ince işlenmiş silis kumu ve özel aktif kimyasallardan oluşur.
(Sürme yalıtım uygulamasında 1. kat olarak uygulanır.) (soğuk derz noktalarında aderans artırıcıdır.)

Etkisi:

Concentrate; içeriğindeki aktif kimyasallar yüzeye nüfus edip, neme ve sertleşmiş beton bileşenlerine tepki vererek katalitik reaksiyona girerler. Bu reaksiyon hem betonun boşluklarında ve kılcal kanallarında hemde çatlaklarında çözünmez kristal oluşumu meydana getirip, betonu kalıcı olarak yalıtarak suyun ve diğer sıvıların, hidrostatik basınç altında bile hiçbir yönden sızmasına izin vermez.

Kullanım Miktarı (Dozları):

Fırça ile uygulamada sarfiyat 0,65 - 0,80 kg/m²

Paketleme

25 Kg - Teneke , Kraft Torba

-Yüksek Basınca Dayanıklı

-Uygulandığı Yüzeyin Bir Parçasını Alır

-0,40 mm' ye kadar ince çatlakları yalıtabilir.

-Beton yüzeyine hem pozitif hem de negatif yönden uygulanabilir.

-Zehirli değildir.

Onaylı Bazı Testler

-Geçirgenlik Testi

-Çatlakların Yalıtımı Testi

-Çekme Direnci Dağılımı Testi

-Kimyasal Dayanıklılık Testi

-Donma / Çözünme Dayanıklılık Testi

-İçme Suyu Etkisi Testi

Xypex Farkı Nedir?

“Kristalize malzeme sınıfına giren bu tip malzemelerde dikkat edilmesi gereken kriter; ana etken maddesi ‘‘Mikro Silika’’nın doğadan elde edilmesidir.
Silikanın içindeki kristallerin ~% 93 şekilsiz ve yuvarlak, ~% 7’si ise iğne tipi kristallerden oluşmaktadır. Doğadaki mikro silikayı oluşturan kristalleri ayrıştırmak ileri teknoloji gerektirmektedir.
Xypex, su ile temas halinde aktif kimyasalları (inorganik+katalizatör maddeler) portland çimentosu ile katalitik reaksiyona girerek, kuvars/iğne tip kristaller oluşturur. Bu iğne tipi kristaller, portland çimentosu ile beton içine ilerler. Su veya nemli ortamda katalitik reaksiyona devam eder. Bu nedenle XYPEX reaktif olarak tanımlanır. Betonun içindeki poroziteyi azaltarak beton mukavemetini arttırır, Anti korozif olduğundan demir donatının paslanmasını, pullanmasını, çürümesini engeller. Su, sıvı ve madeni yağların beton içine sızmasını kesin şekilde önler. Yıllar sonra bile su ile temasta kristal üretmeye devam eder. İşte! XYPEX CHEMICAL CORPORATION, bu üstün kristalize teknolojisine sahip tek su yalıtımı ve beton koruma malzemesidir.

Xypex Hakkında Genel Bilgilendirme

Çıplak betona uygulandığında betonu sudan tamamen yalıtan XYPEX, çimento bazlı su yalıtım malzemesi olarak bilinmektedir. XYPEX, betonun mikroskobik gözeneklerini suda çözünmeyen kristallerle doldurarak beton elemanı kalıcı olarak yalıtır ve inşaat sektöründeki su yalıtım çözümlerini daha basit, daha sağlıklı ve daha ekonomik hale getirir. XYPEX, kristal üreten su yalıtım malzemeleri arasında iğne benzeri kristalleriyle ünlüdür ve Xypex’i diğer ürünlerden ayıran özelliği de budur. Xypex beton karışımı, su geçirmez beton elde etmek için bir katkı olarak eklenebilir veya önceden karıştırılmış bir bulamaçla belirtilen oranlarda fırça veya püskürtme yoluyla kolayca uygulanabilir. Yıllar sonra bile uygulandıktan sonra su ile temas ettiğinde kristal oluşturmaya devam eder. Xypex sadece su geçirmezlik sağlamakla kalmaz, aynı zamanda beton çeliğinin hava ve su ile temasını engelleyerek korozyonu durdurmak için betona nüfuz eder ve böylece betonun dayanıklılığını artırır. Xypex ürünleri ile ilgili çeşitli amaçlar için bağımsız laboratuvarlar tarafından yapılmış yüzlerce test raporu bulunmaktadır.

Xypex Teknik Bilgiler

Xypex çimento, silikat karışımından oluşan açık gri renkli bir tozdur. Xypex, beton elemanın bileşimini yaklaşık %25 artırır. Tehlikesiz bir malzeme sınıfı olup raf ömrü bir yıldır. Xypex, çimento betonuna benzer şekilde +5 0C’de saklanmalı ve kullanılmalıdır. Xypex, uygulama sırasında herhangi bir tehlikeli madde yaymaz; alınması gereken tek önlem çimentoda olduğu gibi göz ve cilt ile temasından kaçınmaktır. Xypex toksik değildir, bu nedenle içme suyu veya gıda saklama için herhangi bir ek kaplamaya ihtiyaç duymaz. Kuru toz halindeki bir litre Xypex yaklaşık 1000 kg’dır.

Xypex, tek kat olarak karıştırılıp uygulandığında 1 m²’ye 800 gr gerektirir. Xypex’in pH değeri sürekli temas halindeyken 3.00 ile 11.00 arasındadır. Xypex, sürekli temasta -32°C ile +130°C arası, periyodik temasta -185°C ile +1530°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır. Xypex nemden ve ultraviyole (UV) radyasyondan etkilenmez. Xypex, 5,76 x 104 rad gama radyasyonunun neden olduğu herhangi bir hasar veya hastalığa maruz kalmaz. Ayrıca Xypex, hidroklorik asit, fren yağı, mineral yağ, etilen glikol, toluen (metilbenzen), seyreltilmemiş yüzme havuzu kloru, kostik soda (sodyum hidroksit), benzin, motor yağı, trafo yakıtı ve atık su gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır.

Agresif Kimyasallara Karşı Ne Kadar Dayanıklı

ASTM C 267-77 standartlarına dayanarak yapılan, ‘Harçların Kimyasal Direnci’ konusundaki bağımsız test raporlarına göre, XYPEX’in asitler, solventler, klorürler ve kostik maddeler dahil olmak üzere çok çeşitli agresif kimyasallardan etkilenmediğini göstermektedir. XYPEX, kimyasal türü ne olursa olsun, pH aralığı 3,0 ila 11,0 olan kimyasallarla sürekli temas halindeyken ve periyodik olarak pH aralığı 2,0 ila 12,0 olan kimyasallarla temas ettiğinde betonu koruyacaktır.

Öne Çıkan Özellikleri

Geçirimsiz bir beton yapmak oldukça zordur. Bunun başlıca nedenleri şunlardır:

  • Beton harcındaki çimentonun prizini yapmasının için öngörülen su miktarından fazlasının buharlaşarak beton elemanın içerisine ince kapillerler oluşturarak yüzeye kadar çıkması.
  • Betonun iyi karıştırılmaması, doğru yerleştirilmemesi veya yeterli şekilde sıkıştırılmamış olmasından kaynaklanan boşlukların meydana gelmesi.
  • Aşırı vibrasyon sonucunda beton ek yerlerinde çimento ve su şerbetinin birikmesi, tersine kötü yerleştirme veya yeterli vibrasyon yapılmamış olmasından dolayı da çakılların ortaya çıkması ve segregasyon tabakasının oluşması.

XYPEX ürünleri katalitiktir ve nem ile temas ettiğinde kristalleşerek mikro gözenekleri doldurur. Kristal yapı o kadar küçüktür ki suyun geçişini engeller. Klorür iyonlarının etkileri, tuz çözeltilerinin beton yapıya sızmasından kaynaklanmaktadır. XYPEX kristalleri bu tür solüsyonların yapıya girmesini engeller. XYPEX uygulaması ile beton yapı bu tür sızıntılara karşı korunmaktadır. Bu sayede çeliğin betonda korozyona uğraması da engellenmiş olur. Bu ürün yüksek hidrostatik basınca karşı dayanıklıdır. Uygulandığı betona eklenerek bütünlük sağlanır. 0,4 mm’ye kadar ince çatlakları yalıtır. Beton yüzeyine hem pozitif hem de negatif yönde uygulanabilir. Betonun nefes almasını sağlar. Agresif kimyasallara karşı dirençlidir. Zehirli değildir. Kuru zemin gerektirmez. Kenarlarda delinme, yırtılma veya kopma olmaz.

XYPEX ürünlerinin tümü çimento esaslıdır ve kuru toz olarak satılır. İçeriği betonla aynı olduğundan, uygulama sonrasında beton ile birlikte hareket eder. XYPEX içindeki aktif kimyasallar çimento hidratasyonunun yan ürünleri ile benzer yapıda olup iğne tipi kristallerin üretilmesine olanak verir. Bu kristaller, betondaki tüm kılcal damarları ve boşlukları doldurarak, betonun suya karşı geçirimsiz olmasını sağlar.

Uygulama Sistemleri

Sistem 1 - (Betona karışım)

Yeni Başlayacak Şantiyeler için;

Radye Temel:  Xypex Admix C-1000 yada C-1000 NF

Bodrum Kat Perdeleri:  Xypex Admix C-1000 yada C-1000 NF

Tie-Rod Delikleri Onarımı:   Xypex Patch’N Pug   (Perde Tamiri)

Soğuk Derz Onarımı:   Xypex Patch’N Pug   (Soğuk Derz Tamiri)

Sistem 2 - (Sürme Yalıtım) (Pozitif yada Negatif Taraf)

Mevcut Sorunlu Yüzeyler için;

Sürme Su Yalıtımı (1.Kat): Xypex Concentrate

Sürme Su Yalıtımı (2.Kat): Xypex Modified

Segregasyon- Çatlak Onarımı: Xypex Patch’N Pug (Perde Tamiri)

Soğuk Derz Onarımı: Xypex Patch’N Pug (Soğuk Derz Tamiri)

Sistem 1 - (Betona karışım)

Yeni Başlayacak Şantiyeler için;

Radye Temel:  Xypex Admix C-1000 yada C-1000 NF

Bodrum Kat Perdeleri:  Xypex Admix C-1000 yada C-1000 NF

Tie-Rod Delikleri Onarımı:   Xypex Patch’N Pug   (Perde Tamiri)

Soğuk Derz Onarımı:   Xypex Patch’N Pug   (Soğuk Derz Tamiri)

Sistem 2 - (Sürme Yalıtım) (Pozitif yada Negatif Taraf)

Mevcut Sorunlu Yüzeyler için;

Sürme Su Yalıtımı (1.Kat): Xypex Concentrate

Sürme Su Yalıtımı (2.Kat): Xypex Modified

Segregasyon- Çatlak Onarımı: Xypex Patch’N Pug (Perde Tamiri)

Soğuk Derz Onarımı: Xypex Patch’N Pug (Soğuk Derz Tamiri)

0/5 (0 Reviews)