Tanım:

Concentrate; Portland çimentosu, çok ince işlenmiş silis kumu ve özel aktif kimyasallardan oluşur.
(Sürme yalıtım uygulamasında 1. kat olarak uygulanır.) (soğuk derz noktalarında aderans artırıcıdır.)

Etkisi:

Concentrate; içeriğindeki aktif kimyasallar yüzeye nüfus edip, neme ve sertleşmiş beton bileşenlerine tepki vererek katalitik reaksiyona girerler. Bu reaksiyon hem betonun boşluklarında ve kılcal kanallarında hemde çatlaklarında çözünmez kristal oluşumu meydana getirip, betonu kalıcı olarak yalıtarak suyun ve diğer sıvıların, hidrostatik basınç altında bile hiçbir yönden sızmasına izin vermez.

Kullanım Miktarı (Dozları):

Fırça ile uygulamada sarfiyat 0,65 - 0,80 kg/m²

Paketleme

25 Kg - Teneke , Kraft Torba

-Yüksek Basınca Dayanıklı

-Uygulandığı Yüzeyin Bir Parçasını Alır

-0,40 mm' ye kadar ince çatlakları yalıtabilir.

-Beton yüzeyine hem pozitif hem de negatif yönden uygulanabilir.

-Zehirli değildir.

Onaylı Bazı Testler

-Geçirgenlik Testi

-Çatlakların Yalıtımı Testi

-Çekme Direnci Dağılımı Testi

-Kimyasal Dayanıklılık Testi

-Donma / Çözünme Dayanıklılık Testi

-İçme Suyu Etkisi Testi

Xypex Farkı Nedir?

“Kristalize malzeme sınıfına giren bu tip malzemelerde dikkat edilmesi gereken kriter; ana etken maddesi ‘‘Mikro Silika’’nın doğadan elde edilmesidir.
Silikanın içindeki kristallerin ~% 93 şekilsiz ve yuvarlak, ~% 7’si ise iğne tipi kristallerden oluşmaktadır. Doğadaki mikro silikayı oluşturan kristalleri ayrıştırmak ileri teknoloji gerektirmektedir.
Xypex, su ile temas halinde aktif kimyasalları (inorganik+katalizatör maddeler) portland çimentosu ile katalitik reaksiyona girerek, kuvars/iğne tip kristaller oluşturur. Bu iğne tipi kristaller, portland çimentosu ile beton içine ilerler. Su veya nemli ortamda katalitik reaksiyona devam eder. Bu nedenle XYPEX reaktif olarak tanımlanır. Betonun içindeki poroziteyi azaltarak beton mukavemetini arttırır, Anti korozif olduğundan demir donatının paslanmasını, pullanmasını, çürümesini engeller. Su, sıvı ve madeni yağların beton içine sızmasını kesin şekilde önler. Yıllar sonra bile su ile temasta kristal üretmeye devam eder. İşte! XYPEX CHEMICAL CORPORATION, bu üstün kristalize teknolojisine sahip tek su yalıtımı ve beton koruma malzemesidir.

Uygulama Sistemleri

Sistem 1 - (Betona karışım)

Yeni Başlayacak Şantiyeler için;

Radye Temel:  Xypex Admix C-1000 yada C-1000 NF

Bodrum Kat Perdeleri:  Xypex Admix C-1000 yada C-1000 NF

Tie-Rod Delikleri Onarımı:   Xypex Patch’N Pug   (Perde Tamiri)

Soğuk Derz Onarımı:   Xypex Patch’N Pug   (Soğuk Derz Tamiri)

Sistem 2 - (Sürme Yalıtım) (Pozitif yada Negatif Taraf)

Mevcut Sorunlu Yüzeyler için;

Sürme Su Yalıtımı (1.Kat): Xypex Concentrate

Sürme Su Yalıtımı (2.Kat): Xypex Modified

Segregasyon- Çatlak Onarımı: Xypex Patch’N Pug (Perde Tamiri)

Soğuk Derz Onarımı: Xypex Patch’N Pug (Soğuk Derz Tamiri)

Sistem 1 - (Betona karışım)

Yeni Başlayacak Şantiyeler için;

Radye Temel:  Xypex Admix C-1000 yada C-1000 NF

Bodrum Kat Perdeleri:  Xypex Admix C-1000 yada C-1000 NF

Tie-Rod Delikleri Onarımı:   Xypex Patch’N Pug   (Perde Tamiri)

Soğuk Derz Onarımı:   Xypex Patch’N Pug   (Soğuk Derz Tamiri)

Sistem 2 - (Sürme Yalıtım) (Pozitif yada Negatif Taraf)

Mevcut Sorunlu Yüzeyler için;

Sürme Su Yalıtımı (1.Kat): Xypex Concentrate

Sürme Su Yalıtımı (2.Kat): Xypex Modified

Segregasyon- Çatlak Onarımı: Xypex Patch’N Pug (Perde Tamiri)

Soğuk Derz Onarımı: Xypex Patch’N Pug (Soğuk Derz Tamiri)